Instytut Genetyki Roślin
Polskiej Akademii Nauk

Centrum Uprawy Roślin

Centrum Uprawy Roślin

CUR to kompleks specjalistycznych komór przeznaczonych do prowadzenia uprawy roślin w ściśle określonych, kontrolowanych warunkach klimatycznych takich jak temperatura, wilgotność i fotoperiod, nawadnianie. Powierzchnia  obiektu to 219 m2, na które składa się 5 komór hodowlanych oraz  pomieszczeń laboratoryjnych ze stołami laminarnymi, zespołem przygotowania pożywek, doświadczeń i strefą sterylizacyjną oraz utylizacyjną dla wszelkich pozostałości organicznych i nieorganicznych po przeprowadzanych pracach badawczych. Tak wyposażony obiekt pozwala na kompletne przeprowadzenie całego procesu uprawy roślin oraz niezbędnych zabiegów przy przygotowaniu jak i po zakończonym eksperymencie. W Centrum Uprawy Roślin można wykonywać prace związane z uprawą roślin w kontrolowanych warunkach klimatycznych (oświetlenie, temperatura, wilgotność), testy odporności na warunki środowiskowe (susza, wysokie opady), testy odporności na patogeny, uprawa roślin GMO oraz produkcja materiału roślinnego do badań.

Kontakt: mgr inż. Magdalena Tomaszewska, Zakład Genomiki Roślin Strączkowych

Copyright Instytut Genetyki Roślin Polskiej Akademii Nauk