Instytut Genetyki Roślin
Polskiej Akademii Nauk

Wszczęcie przewodu doktorskiego

 
Dokumenty obowiązujące w PSD IPAN (tryb III):
  1. Wniosek o wyznaczenie promotora, promotora pomocniczego etc.
  2. Zgoda na pełnienie funkcji promotora
  3. Zgoda na pełnienie funkcji promotora pomocniczego

 

 

Copyright Instytut Genetyki Roślin Polskiej Akademii Nauk