Instytut Genetyki Roślin
Polskiej Akademii Nauk

Dzierżawa nieruchomości

OGŁOSZENIE

 

DYREKTOR INSTYTUTU GENETYKI ROŚLIN POLSKIEJ AKADEMII NAUK

w oparciu o art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk

(t.j. Dz. U. z 2020 roku poz. 1796 z późn. zm.)

 

ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę

 

nieruchomości rolnych, położonych w Cerekwicy, województwo wielkopolskie, dla których Sąd Rejonowy w Szamotułach prowadzi księgę wieczystą PO1A/00063932/0, to jest działek oznaczonych w ewidencji gruntów numerami 7/4, 8/4, 9/1 o łącznej powierzchni przeznaczonej do dzierżawy wynoszącej 19,8898 ha, obręb 0002 Cerekwica.


 1. Informacja o wyniku przetargu
 2. Odpowiedzi na pytania
 3. Ogłoszenie
 4. Wzór umowy dzierżawy
 5. Mapa poglądowa
 6. Formularz zgłoszenia (pdf)
 7. Formularz zgłoszenia (doc)
 8. Zarządzenie Nr 3/2021 Dyrektora IGR PAN – Regulamin przeprowadzania przetargów
 9. Zarządzenie Nr 17/2020 Dyrektora IGR PAN – Regulamin pracy Komisji Przetargowej
 10. Zarządzenie Nr 4/2021 Dyrektora IGR PAN – Powołanie Komisji Przetargowej
 11. Informator przetargowy

 

Copyright Instytut Genetyki Roślin Polskiej Akademii Nauk