Instytut Genetyki Roślin
Polskiej Akademii Nauk
 
Szanowni Państwo
 
Celem wykonania ciążącego na nas obowiązku informacyjnego, wynikającego z treści Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. W sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej zwane RODO), prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami:
 
Administrator
Administratorem Państwa danych osobowych jest Instytut Genetyki Roślin Polskiej Akademii Nauk, ul. Strzeszyńska 34, 60-479 Poznań.
 
Cel i podstawa prawna przetwarzania
Przekazywane przez Państwa dane osobowe są konieczne i niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania Instytutu i realizacji przez niego zdań, do których został powołany. Podstawę przetwarzania danych (zależnie od sytuacji) stanowi art. 6 ust. 1 RODO.
 
Odbiorca danych
Przekazywane przez Państwa dane osobowe pozostają w dyspozycji Administratora oraz są przekazywane podmiotom zewnętrznym z nim współpracujących, w zakresie koniecznym i niezbędnym dla prawidłowego funkcjonowania Instytutu i realizacji przez niego zdań, do których został powołany.
 
Czas przechowywania danych
Przekazane przez Państwa dane osobowe są przechowywane przez Administratora przez niezbędny do prawidłowego funkcjonowania Instytutu i realizacji przez niego zdań, do których został powołany - zależnie od podstawy prawnej przetwarzania. Czas przechowywania danych przez Administratora determinują m.in. przepisy powszechnie obowiązującego prawa, czas trwania realizowanych projektów naukowych czy też procesów rekrutacyjnych. Każdorazowo osoba przekazująca Administratorowi swoje dane osobowe, informowana jest o dokładnym czasie przechowywania jej danych.
 
Przysługujące uprawnienia
W związku z udostępnianiem swoich danych osobowych, przysługują Państwu następujące uprawnienia:
-    Prawo do żądania dostępu do swoich danych
-    Prawo do sprostowania dostępu do swoich danych
-    Prawo do żądania usunięcia swoich danych
-    Prawo do ograniczenia przetwarzania swoich danych
-    Prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych
-    Prawo do przenoszenia swoich danych do innego administratora
-    Prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w związku z przetwarzaniem danych lub w związku z ich przechowywaniem i przetwarzaniem przez Administratora bez odpowiedniej podstawy prawnej
 
 
Ciasteczka (cookies)
Strona internetowa naszego Instytutu, jak większość witryn internetowych, korzysta z tzw. plików cookies (ciasteczek). Są to niewielkie pliki, które są zapisywane w pamięci Państwa urządzenia (komputera, telefonu, itd.), m.in. w celu umożliwienia Państwu korzystania z wszystkich funkcjonalności naszej strony. Pliki cookies nie powodują zmian w ustawieniach Państwa urządzenia. Ponadto w każdej chwili możecie Państwo je usunąć – korzystając z odpowiednich opcji przeglądarki. Korzystając z tych opcji możecie Państwo również blokować wykorzystanie plików cookies w przyszłości.
W tym Serwisie ciasteczka wykorzystywane są do celów:
– zapamiętywania informacji o Państwa sesji
– statystycznych
– marketingowych
– udostępnienia pozostałych funkcjonalności strony
Aby dowiedzieć się jak zarządzać plikami cookies, w tym jak wyłączyć ich obsługę w PAństwa przeglądarce możecie Państwo skorzystać z pliku pomocy przeglądarki. Z informacjami na ten temat możecie Państwo zapoznać się wciskając klawisz F1 w przeglądarce. Ponadto odpowiednie wskazówki znajdziecie Państwo na następujących podstronach, w zależności od przeglądarki, której używacie:
– Firefox
– Chrome
– Safari
– Internet Explorer / Microsoft Edge
Więcej informacji o ciasteczkach znajdziecie Państwo w Wikipedii.
 
Kontakt z Administratorem
Jeśli chcielibyście Państwo skorzystać z przysługujących uprawnień dotyczących danych osobowych, lub po prostu macie Państwo pytania związane z naszą Polityką Prywatności, prosimy o kontakt pod adresem: iodo@igr.poznan.pl.
 
Inspektor Ochrony Danych Osobowych - Michał Pawłowski
Nasze dane korespondencyjne to:
Instytut Genetyki Roślin
Polskiej Akademii Nauk
ul. Strzeszyńska 34
60-479 Poznań
 
 
Klauzule
 

 

Copyright Instytut Genetyki Roślin Polskiej Akademii Nauk