Instytut Genetyki Roślin
Polskiej Akademii Nauk

Sprzedaż

OGŁOSZENIE

o pisemnym przetargu ofertowym na sprzedaż maszyn rolniczych

będących własnością Instytutu Genetyki Roślin Polskiej Akademii Nauk

 

Termin składania ofert: 22.09.2021 r. godz. 14:00

 

1. Treść ogłoszenia

2. Regulamin Przetargu

3. Komisja Przetargowa

4. Formularz ofertowy


Informacja z otwarcia i wyboru najkorzystniejszej oferty

Copyright Instytut Genetyki Roślin Polskiej Akademii Nauk