Instytut Genetyki Roślin
Polskiej Akademii Nauk

Zamówienia publiczne

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2024

- Plan

 

Zamówienia od 130 000 zł – platforma zakupowa

https://platformazakupowa.pl/pn/igr_poznan

 


 

 

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług ochrony osób i mienia oraz monitoringu obiektów znajdujących się na ogrodzonym terenie należącym do Instytutu Genetyki Roślin Polskiej Akademii Nauk (IGR PAN), położonym w Poznaniu, przy ul. Strzeszyńskiej 34.

 

IGR/ZP/272/2/2022

 

Szczegóły postępowania dostępne na: https://platformazakupowa.pl/pn/igr_poznan

 

 


 

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2022

Plan

Aktualizacja Planu

 


 

Przedmiotem zamówienia są prace remontowe komory 2 szklarni nr 4 Instytutu Genetyki Roślin PAN w Poznaniu, przy ul Strzeszyńskiej 34.

IGR/ZP/272/1/2022

Szczegóły postępowania dostępne na:

 

 

 

 

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021

Plan

 

 

Dostawa i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej dla Instytutu Genetyki Roślin Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu

IGR/ZP/272/1/2021

 

 

 

 

Plan postępowań Instytutu Genetyki Roślin Polskiej Akademii Nauk na 2020 rok

Plan

 

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne na usługę ochrony mienia i monitoringu

IGR/ZP/272/2/2020

 

 

 

 

 

Dostawa i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej dla Instytutu Genetyki Roślin Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu


IGR/ZP/272/1/2020

 

 

 

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne na usługę ochrony mienia i monitoringu

IGR/ZP/272/4/2019

 

 

 

 

 

 

 

 

Dostawa i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej dla Instytutu Genetyki Roślin Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu

 

IGR/ZP/272/3/2019

 

Modernizacja kompleksu pomieszczeń dla potrzeb modyfikacji genetycznych mikroorganizmów do badań interakcji roślina – mikroorganizm

IGR/ZP/272/2/2019

Informacja z otwarcia ofert

 

 

Modernizacja kompleksu pomieszczeń dla potrzeb modyfikacji genetycznych mikroorganizmów do badań interakcji roślina – mikroorganizm

Plan postępowań na 2019 rok

 

Dostawa i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej dla Instytutu Genetyki Roślin Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu

 

 

Utrzymanie potencjału badawczego – przeszklenie zewnętrznych połaci szklarni nr 3 oraz przegląd i naprawa urządzeń elektromechanicznych służących do obsługi szklarni

Copyright Instytut Genetyki Roślin Polskiej Akademii Nauk