Instytut Genetyki Roślin
Polskiej Akademii Nauk
Projekt: NAWA - Stypendia w Programie im. Wilhelminy Iwanowskiej
Tytuł projektu: Closing the gap between predicted and observed complexity of rapeseed;
Uczestnik projektu: Dariusz Kruszka
Typ projektu: NAWA
Okres realizacji: 1 listopada 2020-30 kwietnia 2021
 

Nr projektu: PPN/BIN/2019/1/00142/U/00001
Tytuł projektu: Development of CRISPR/Cas9 mediated genome editing in pea (Pisum sativum L.) for characterization of oligosaccharide pathway genes.
Koordynator projektu ze strony polskiej: Magdalena Gawłowska
Typ projektu: NAWA, wymiana bilateralna polsko-indyjska
Okres realizacji: 1 stycznia 2021-31 grudnia 2024

Copyright Instytut Genetyki Roślin Polskiej Akademii Nauk