Instytut Genetyki Roślin
Polskiej Akademii Nauk

MRiRW 2014-2020

Nr projektu: HOR hn-801-8/14 zad. 1
Tytuł projektu: Badania nad efektywnością markerów funkcjonalnych w powiązaniu z analizą reologiczną w mikroskali dla oceny cech jakościowych pszenicy zwyczajnej
Kierownik projektu: B. Salmanowicz
Okres realizacji: 1 stycznia 2014 - 31 grudnia 2019
Informacja o projekcie
Sprawozdanie 2014
Sprawozdanie_2015  
Upowszechnianie wyników 2015
 
Nr projektu: HOR hn-801-8/14 zad. 2
Tytuł projektu: Wykorzystanie markerów molekularnych i fenotypowych do identyfikacji genów odporności pszenicy na łamliwość źdźbła powodowaną przez Oculimacula yallundae i O. acuformis
Kierownik projektu: H. Wiśniewska
Okres realizacji: 1 stycznia 2014 - 31 grudnia 2020
Informacja o projekcie
Sprawozdanie 2014
Sprawozdanie_2015
Upowszechnianie wyników 2015
Upowszechnianie 2016
 
Nr projektu: HOR hn-801-8/14 zad. 3
Tytuł projektu: Badania nad wpływem translokacji 1B/1R na efektywność uzyskiwania linii DH pszenicy oraz ich wartość technologiczną
Kierownik projektu: T. Adamski
Okres realizacji: 1 stycznia 2014 - 31 grudnia 2020
Informacja o projekcie
Sprawozdanie 2014
Sprawozdanie 2015
Upowszechnianie wyników 2015
Sprawozdanie 2016
Sprawozdanie 2017
Sprawozdanie 2018
Sprawozdanie 2019
Sprawozdanie 2020
 
Nr projektu: HOR hn-801-8/14 zad. 14
Tytuł projektu: Badanie typów odporności pszenżyta ozimego na fuzariozę kłosów za pomocą markerów fenotypowych i metabolicznych
Kierownik projektu: H. Wiśniewska
Okres realizacji:1 stycznia 2014 - 31 grudnia 2020
Informacja o projekcie
Sprawozdanie 2014
Sprawozdanie_2015
Upowszechnianie wyników 2015
Sprawozdanie 2016
Upowszechnianie 2016
Sprawozdanie 2017
Sprawozdanie 2018
Sprawozdanie 2019
Sprawozdanie 2020
 
Nr projektu: HOR hn-801-8/14 zad. 18
Tytuł projektu: Badania nad zwiększeniem efektywności uzyskiwania haploidów w procesie androgenezy oraz optymalizacja parametrów otrzymywania podwojonych haploidów pszenżyta ozimego i jarego
Kierownik projektu: A. Ślusarkiewicz-Jarzina
Okres realizacji: 1 stycznia 2014 - 31 grudnia 2016
Informacja o projekcie
Sprawozdanie 2014
Sprawozdanie_2015
 
Nr projektu: HOR hn-801-8/14 zad. 35
Tytuł projektu: Identyfikacja genów związanych z ekspresją zimotrwałości i tolerancji suszy u form introgresywnych Lolium multiflorum/ Festuca arundinacea
Kierownik projektu: A. Kosmala
Okres realizacji: 1 stycznia 2014 - 31 grudnia 2020
Informacja o projekcie
 
Nr projektu: HOR hn-801-8/14 zad. 39
Tytuł projektu: Cecha wczesności kwitnienia u łubinu białego i łubinu żółtego - podstawy genetyczne i molekularne
Kierownik projektu: B. Wolko/ M. Książkiewicz
Okres realizacji: 1 stycznia 2014 - 31 grudnia 2020
Informacja o projekcie
Sprawozdanie 2014
Sprawozdanie_2015
 
Nr projektu: HOR hn-801-8/14 zad. 40
Tytuł projektu: Identyfikacja rejonów w genomie grochu, warunkujacych wybrane parametry sprawności fizjologicznej, jako istotnego elementu odporności na stresy abiotyczne
Kierownik projektu: W. Święcicki
Okres realizacji: 1 stycznia 2014 - 31 grudnia 2020
 
Nr projektu: HOR hn-801-8/14 zad. 41
Tytuł projektu: Identyfikacja i sposób dziedziczenia genów warunkujących odporność na choroby grzybowe i niską zawartość alkaloidów w doskonaleniu wartości użytkowej łubinów, ze szczególnym uwzględnieniem  łubinu żółtego
Kierownik: W. Święcicki
Okres realizacji: 1 stycznia 2014 - 31 grudnia 2020
 
Nr projektu: HOR hn-801-8/14 zad. 42
Tytuł projektu: Analiza zmienności genetycznej i piramidyzacja genów warunkujących cechy użytkowe łubinu białego
Kierownik projektu: W. Rybiński
Okres realizacji: 1 stycznia 2014 - 31 grudnia 2020
Informacja o projekcie
Sprawozdanie 2016
Sprawozdanie 2017
Sprawozdanie 2018
Sprawozdanie 2019
Sprawozdanie 2020
 
Nr projektu: hn-801-8/14 zad. 47
Tytuł projektu: Jedno- i wielozmienne modele analizy wariancji i kowariancji dla doświadczeń populacyjnych i mieszańcowych z rzepakiem ozimym
Kierownik projektu: Z. Kaczmarek
Okres realizacji: 1 stycznia 2014 - 31 grudnia 2016
Informacja o projekcie
 
Nr projektu: HOR hn-801-8/14 zad. 50
Tytuł projektu: Zastosowanie konwencjonalnych i molekularnych narzędzi fitopatologicznych w poszukiwaniu źródeł odporności na kiłę kapusty oraz charakterystyka aktualnej populacji patogena w Polsce
Kierownik projektu: M. Jędryczka
Okres realizacji: 1 stycznia 2014 - 31 grudnia 2020
Informacja o projekcie
 
Nr projektu: HOR hn-801-8/14 zad. 88
Tytuł projektu: Efekty plejotropowe genów Ppd-H1 i Ppd-H2 a podatność roślin jęczmienia jarego na fuzariozę kłosów i akumulację mikotoksyn
Kierownik projektu: A. Kuczyńska
Okres realizacji: 1 stycznia 2015 - 31 grudnia 2017
Informacja o projekcie
Sprawozdanie_2015
Sprawozdanie 2016
Sprawozdanie 2017
 
Nr projektu: HOR hn-801-8/14 zad. 106
Tytuł projektu: Wpływ stresu niedoboru wody na rozwój i architekturę systemu korzeniowego u jęczmienia (Hordeum vulgare L.)
Kierownik projektu: A. Kuczyńska
Okres realizacji: 1 stycznia 2018 - 31 grudnia 2020
Informacja o projekcie
Sprawozdanie 2018
Sprawozdanie 2019
Sprawozdanie 2020

Copyright Instytut Genetyki Roślin Polskiej Akademii Nauk