Instytut Genetyki Roślin
Polskiej Akademii Nauk

Najem nieruchomości

OGŁOSZENIE

 

DYREKTOR INSTYTUTU GENETYKI ROŚLIN POLSKIEJ AKADEMII NAUK

w oparciu o art. 54 ust.2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk
(tj. Dz. U. z 2020 roku poz. 1796 z późn. zm.)

 

ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na najem

 

niezabudowanej części nieruchomości, położonej w Poznaniu, województwo wielkopolskie, dla której Sąd Rejonowy Poznań – Stare Miasto w Poznaniu, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą PO1P/00119230/2, to jest wschodniego fragmentu działki oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 3/2 o powierzchni 72 m2, obręb 0028 Podolany.

 

Odpowiedż na pytanie_16.12.2021 (pdf)

Odpowiedź na pytanie_16.12.2021 (doc)

Odpowiedź na pytanie (pdf)

Odpowiedź na pytanie (doc)

1a. Ogłoszenie (pdf)

1b. Ogłoszenie (doc)

2. Wzór umowy najmu

3. Mapa poglądowa

4. Formularz Zgłoszenia

5. Zarządzenie Nr 16/2021 Dyrektora IGR PAN – Regulamin przeprowadzania przetargów

6. Zarządzenie Nr 18/2021 Dyrektora IGR PAN – Regulamin pracy Komisji Przetargowej

7.  Zarządzenie Nr 19/2021 Dyrektora IGR PAN – Powołanie Komisji Przetargowej

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OGŁOSZENIE

 

DYREKTOR INSTYTUTU GENETYKI ROŚLIN POLSKIEJ AKADEMII NAUK

w oparciu o art. 54 ust.2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk
(tj. Dz. U. z 2019 roku poz. 1183 z późn. zm.)

 

ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na najem

 

niezabudowanej części nieruchomości, położonej w Poznaniu, województwo wielkopolskie, dla której Sąd Rejonowy Poznań – Stare Miasto w Poznaniu, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą PO1P/00119230/2, to jest wschodniego fragmentu działki oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 3/2 o powierzchni 0,85 ha, obręb 0028 Podolany.

 

Ogłoszenie o wyniku

1. Ogłoszenie

2. Wzór umowy najmu

3. Mapa poglądowa

4. Formularz Zgłoszenia (pdf)

5. Formularz zgłoszenia (doc)

6. Zarządzenie Nr 16/2020 Dyrektora IGR PAN – Regulamin przeprowadzania przetargów

7. Zarządzenie Nr 17/2020 Dyrektora IGR PAN – Regulamin pracy Komisji Przetargowej

8.  Zarządzenie Nr 18/2020 Dyrektora IGR PAN – Powołanie komisji przetargowej

 

 

 

 

 


Copyright Instytut Genetyki Roślin Polskiej Akademii Nauk