Instytut Genetyki Roślin
Polskiej Akademii Nauk

Inne ogłoszenia

Ogłoszenie o naborze Partnera do projektu

Instytut Genetyki Roślin Polskiej Akademii Nauk ogłasza otwarty nabór partnera do wspólnego przygotowania i realizacji projektu pt. " Integracyjna platforma multiomiczna oparta o wysokorozdzielczą spektrometrię mas do badań metabolomów i mikrobiomów z zaangażowaniem uczenia maszynowego", finansowanego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki, Priorytet 2. Środowisko przyjazne innowacjom, Działanie 02.04: Badawcza Infrastruktura Nowoczesnej Gospodarki - ścieżka dla projektów instytucji o chrakterze sieciowym.

Celem Projektu jest stworzenie nowoczesnej platformy badawczo-rozwojowej łączącej wysokoprzepustowe badania multiomiczne z aspektem funkcjonalnym.

Szczegółowe informacje znajdują się w załączniku.

Załączniki:

Copyright Instytut Genetyki Roślin Polskiej Akademii Nauk