Instytut Genetyki Roślin
Polskiej Akademii Nauk
Nr projektu: BIOSTRATEG3/343665/6/NCBR/2017
Tytuł projektu: Zintegrowana strategia dla reaktywacji polskiej hodowli pszenicy heterozyjnej (Akronim: HYBRE)
Koordynator projektu: Stefan Malepszy (SGGW)
Koordynator w IGR PAN: Paweł Krajewski
Okres realizacji: 21 sierpnia 2017 -  20 sierpnia 2021
 
 

 

Copyright Instytut Genetyki Roślin Polskiej Akademii Nauk