Instytut Genetyki Roślin
Polskiej Akademii Nauk

Postępowania zakończone

DOKTOR HABILITOWANY NAUK ROLNICZYCH, DYSCYPLINA ROLNICTWO I OGRODNICTWO

Dr Michał Książkiwewicz

 

Dr Karolina Susek

 

Dr Izabela Pawłowicz

 

Dr Franklin Gregory

 

Copyright Instytut Genetyki Roślin Polskiej Akademii Nauk