Instytut Genetyki Roślin
Polskiej Akademii Nauk

Obrony 1981-1985

 

Wykaz przewodów doktorskich zakończonych obroną przed Radą Naukową Instytutu Genetyki Roślin PAN w Poznaniu w latach 1981 - 1985

Imię i nazwisko

Tytuł rozprawy doktorskiej

Promotor

Data uzyskania stopnia doktora

Halina Wiśniewska

Spontaniczne poliploidy u Festuca pratensis Huds.

Prof. dr hab. S. Sulinowski

17.05.1985

Aurelia Ślusarkiewicz-Jarzina

Międzyrodzajowe i międzygatunkowe zapylanie zalążków w rodzinie Solanaceae

Prof. dr hab. M. Zenkteler

17.05.1985

Elżbieta Heydrych

Charakterystyka oddychania jonowego, akumulacji soli i aktywności ATPaz jako czynników powiązanych z mechanizmem aktywnego transportu soli przez korzenie etiolowanych siewek pszenicy

 

Prof. dr hab. L. Obuchowicz

03.07.1984

Marlena Jakubek

Charakterystyka specyficznych białek albuminowych oddalonych form Pisum

Prof. dr hab. J. Przybylska

03.07.1984

Jan Olejniczak

Zmienność genetyczna linii kukurydzy (Zea mays L.) wywołana współdziałaniem azydku sodu (S.A.), N-nitrozo-N-metylomocznika (MNUA) i promieni gamma

Doc. dr hab. Z. Królikowski

14.04.1983

Aleksandra Ponitka

Androgeneza pylników Hordeum vulgare L. hodowanych in vitro

Doc. dr hab. F. Młodzianowski

04.06.1982

Piotr Mendelewski

Zmienność i znaczenie alkaloidów w krajowych odmianach i rodach hodowlanych traw pastewnych, ze szczególnym uwzględnieniem perloliny w rodzajach Festuca i Lolium

Doc. dr hab. I. Frencel

23.10.1981

Tadeusz Rorat

Charakterystyka specyficznych elektroforetycz­nych wariantów białek nasion uprawnych form grochu (Pisum sativum L.) i analiza korelacji między elektroforetycznymi obrazami białek a zymogramami kwaśnych fosfataz i amylaz

Prof. dr hab. J. Przybylska

23.10.1981

Eugeniusz Kęsicki

Analiza genetyczna niektórych cech w potomstwie mieszańców międzygatunkowych Lycopersicon parviflorum i Lycopersicon esculentum cultivar Marglove

Doc. dr hab. J. Szwadiak

23.10.1981

 

Copyright Instytut Genetyki Roślin Polskiej Akademii Nauk