Instytut Genetyki Roślin
Polskiej Akademii Nauk

Dokumenty

Polityka rekrutacji pracowników naukowych w IGR PAN jest zgodna z wytycznymi Komisji Europejskiej

Ocena działań HRS4R dokonana przez KE w roku 2023

Plan działań na rzecz równości płci w Instytucie Genetyki Roślin PAN

Polityka rekrutacji OTM-R 2017

Regulamin konkursów na stanowiska naukowe wraz z kryteriami

Strategia HRS4R 2019-2021

Strategia HRS4R 2022  

Plan działania:

2013 - 2016

2016 - 2018

2019 - 2021

2022 - 2024

_____________________________________________________________________

Zarządzenia Dyrektora IGR PAN w latach 2016-2019 wprowadzone w odpowiedzi na ewaluację logo HR

4/2016 w sprawie przyznawania nagród za publikacje naukowe

6/2016 w sprawie sposobu i trybu zatrudniania osób na stanowisku adiunkta

7/2016 w sprawie Kodeksu Etyki Doktoranta IGR PAN

8/2016 w sprawie praw i obowiązków doktorantów realizujących rozprawy doktorskie w IGR PAN

12/2016 w sprawie rozwoju kariery naukowej pracowników naukowych i doktorantów

13/2016 w sprawie regulaminu konkursu na najlepszą publikację naukową

1/2017 w sprawie szkoleń z dziedziny bezpieczeństwa i higieny pracy w IGR PAN

4/2017 w sprawie „home office”

5/2017  w sprawie przyznawania premii za publikacje naukowe opublikowane w 2017 roku

6/2017 w sprawie regulaminu korzystania z infrastruktury badawczej w Instytucie Genetyki Roślin PAN w Poznaniu

11/2017  w sprawie strategii tworzenia kopii zapasowych w Instytucie Genetyki Roślin Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu

1/2018 w sprawie powołania Rady Młodych Pracowników Naukowych

3/2018 w sprawie powołania Komitetu Sterującego i Grupy Roboczej 2018 do spraw wyróżnienia HR Excellence in Research w Instytucie Genetyki Roślin Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu

4/2018 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzania konkursów na stanowiska naukowe w Instytucie Genetyki Roślin Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu

16/2018 w sprawie utworzenia Międzynarodowych Studiów Doktoranckich w Instytucie Genetyki Roślin  Polskiej Akademii Nauk  w Poznaniu

17/2018  w sprawie powołania Kierownika Międzynarodowych Studiów Doktoranckich Instytutu Genetyki Roślin Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu

8/2019 w sprawie wprowadzenia Kodeksu Postępowania w Zarządzaniu Naukowcami w Instytucie Genetyki Roślin Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu

22/2021 w sprawie powołania Komitetu Sterującego i Grupy Roboczej do spraw Wyróżnienia HR Excellence in Research w Instytucie Genetyki Roślin Polskiej Akademii Nauk.

Copyright Instytut Genetyki Roślin Polskiej Akademii Nauk