Instytut Genetyki Roślin
Polskiej Akademii Nauk

MRiRW 2021-2027

BADANIA PODSTAWOWE NA RZECZ POSTĘPU BIOLOGICZNEGO W PRODUKCJI ROŚLINNEJ W LATACH 2021-2027

 

Badania podstawowe na rzecz postępu biologicznego w produkcji roślinnej są realizowane ze środków krajowych.

 
 
 
Cele wspieranego projektu podane są poniżej w zakładkach opisujących poszczególne zadania badawcze. Coroczne sprawozdania będą umieszczane na stronie internetowej IGR PAN do 15 stycznia roku następnego. Rezultaty będą publikowane sukcesywnie w czasopismach o otwartym dostępie i będą mogły być wykorzystane nieodpłatnie przez wszystkie przedsiębiorstwa działające w sektorze postępu biologicznego w produkcji roślinnej.
 

W latach 2021-2027 Instytut realizuje następujące zadania:
 
 
Nr zadania wg. Rozporządzenia MRiRW: 14
Tytuł zadania: Badania asocjacyjne oraz molekularne uwarunkowania odporności jęczmienia jarego na stresy środowiskowe.
Kierownik zadania: dr hab. Anetta Kuczyńska, prof. IGR PAN
Okres realizacji: 2021-2025
Planowany budżet: 279 600 zł/rok
Informacja o projekcie
Nr zadania wg. Rozporządzenia MRiRW: 17
Tytuł zadania: Mechanizmy odporności na abiotyczne i biotyczne stresy środowiskowe u form introgresywnych życicy wielokwiatowej i życicy trwałej z genami kostrzewy łąkowej lub kostrzewy trzcinowej.
Kierownik zadania: prof. dr hab. Arkadiusz Kosmala
Okres realizacji: 2021-2026
Planowany budżet: 250 000 zł/rok
Informacja o projekcie
Podsumowanie wyników 2023
 
Nr zadania wg. Rozporządzenia MRiRW: 18
Tytuł zadania: Doskonalenie mapy genetycznej łubinu wąskolistnego i poszukiwanie markerów sprzężonych z cechami użytkowymi ze szczególnym uwzględnieniem zawartości białka i alkaloidów.
Kierownik zadania: dr hab. Michał Książkiewicz
Okres realizacji: 2021-2027
Planowany budżet: 348 000 zł/rok
Informacja o projekcie
 
Nr zadania wg. Rozporządzenia MRiRW: 19
Tytuł zadania: Alkaloidy u łubinu wąskolistnego: zrozumienie molekularnych podstaw procesu biosyntezy i akumulacji w nasionach oraz poszukiwanie form o wysokiej zawartości alkaloidów w zielonych częściach rośliny, przy zachowaniu ich niskiej zawartości w nasionach.
Kierownik zadania: dr hab. Magdalena Kroc
Okres realizacji: 2021-2027
Planowany budżet: 225 000 zł/rok
Informacja o projekcie 
Nr zadania wg. Rozporządzenia MRiRW: 21
Tytuł zadania: Identyfikacja genów związanych z odpornością grochu na askochytozę i jej wpływ na sprawność fotosyntetyczną roślin.
Kierownik zadania: prof. dr hab. Małgorzata Jędryczka
Okres realizacji: 2021-2025
Planowany budżet: 184 800 zł/rok
Informacja o projekcie
 
Nr zadania wg. Rozporządzenia MRiRW: 25
Tytuł zadania: Odporność roślin rzepaku na choroby powodowane przez grzyby i pierwotniaki.
Kierownik zadania: prof. dr hab. Małgorzata Jędryczka
Okres realizacji: 2021-2026
Planowany budżet: 300 000 zł/rok
Informacja o projekcie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 

Copyright Instytut Genetyki Roślin Polskiej Akademii Nauk