Instytut Genetyki Roślin
Polskiej Akademii Nauk

Obrony 2019-2020


Wykaz obronionych prac doktorskich w 2020 r.

Imię i nazwisko

Tytuł rozprawy doktorskiej

Promotor

Data uzyskania stopnia doktora

Maciej MajkaAnaliza cytomolekularna i fenotypowa oraz ocena odporności na grzyby patogeniczne form pszenżyta ozimego (x Tritosecale Wittm.) z introgresją chromatyny Aegilopsis tauschii Coss.prof. dr hab. Halina Wiśniewska 08.06.2020 r.
Fatema Alzahraa BakroAssessment of terpene and cannabidiol production in hemp (Cannabis sativa L.)” grown on light and acidic soils under various plant fertilization regimes”prof. dr hab. Małgorzata Jędryczka20.11.2020 r.
Sara BlicharzZmiany zawartości metabolitów w soku floemowym, jako wskaźnik odpowiedzi grochu zwyczajnego (Pisum sativum L.) na stres suszydr hab. Robert Malinowski, prof. IGR PAN20.11.2020 r.
Hanna Ćwiek-Kupczyńska

Semantyczne modelowanie danych doświadczalnych i jego zastosowanie w analizie wyników fenotypowania roślin

prof. dr hab. Paweł Krajewski

 

20.11.2020 r.

 

Wojciech Krzysztof Bielski

Porównawcza charakterystyka zróżnicowania chromosomów wybranych gatunków łubinów Starego Świata

prof. dr hab. Barbara Naganowska

20.11.2020 r.

 

Wykaz obronionych prac doktorskich w 2019 r.

Imię i nazwisko

Tytuł rozprawy doktorskiej

Promotor

Data uzyskania stopnia doktora

Joanna MajkaCharakterystyka cytogenetyczna Festuca pratensis oraz allotetraploidalnego mieszańca Festuca pratensis × Lolium perenneprof. dr hab. Arkadiusz Kosmala 13.12.2019 r.
Piotr Michał WalerowskiZmiana programu różnicowania floemu oraz transportu cukrów w naroślach powstałych w wyniki infekcji Arabiodopsis thaliana przez Plasmodiophora brassicaedr hab. Robert Malinowski, prof. IGR PAN 26.06.2019 r.
Karolina SobańskaEfektywność konstrukcji genetycznych do transformacji miskanta (Miscanthus spp.) w celu modyfikacji ściany komórkowej dla potrzeb zwiększenia wydajności fermentacji alkoholowej biomasydr hab. Tomasz Pniewski, prof. IGR PAN 11.04.2019 r.

Copyright Instytut Genetyki Roślin Polskiej Akademii Nauk