Instytut Genetyki Roślin
Polskiej Akademii Nauk

Obrony 1986-1990

 

Wykaz przewodów doktorskich zakończonych obroną przed Radą Naukową Instytutu Genetyki Roślin PAN w Poznaniu w latach 1986 ? 1990

Lp.

Imię i nazwisko

Tytuł rozprawy doktorskiej

Promotor

Data uzyskania stopnia doktora

 

1

Paweł Krajewski

Metody analizy statystycznej wielowymiarowych tablic kontyngencji

Doc. dr hab. Z. Kaczmarek

04.05.1990

 

2

Zdzisława Przybylska

Polimorfizm amylaz w nasionach rodzaju Pisum

Prof. dr hab. J. Przybylska

16.05.1990

3

Krzysztof Ostrówka

Różnice genomowe w ekspresji biochemicznej wirusa żółtej mozaiki fasoli w aspekcie odporności roślin na zakażenie

Doc. dr hab. I. Frencel

18.05.1989

4

Barbara Apolinarska

Triticale tetraploidalne ? wyprowadzenie, składy chromosomowe i stabilność cytogenetyczna

Prof. dr hab. S. Sulinowski

18.05.1989

 

5

Barbara Naganowska

Badania porównawcze nad kariotypami stokłosy płonnej (Bromus sterilis L.) i stokłosy dachowej (Bromus tectorum L.) w odniesieniu do innych gatunków pokrewnych

Doc. dr hab. M. Krzakowa

18.05.1989

 

6

Jan Sadowski

Genetyczne uwarunkowanie niskiej zawartości beta-amylazy w ziarniakach niektórych linii wsobnych żyta (Secale cereale L.)

Prof. dr hab. I. Wiatroszak

15.12.1987

 

Copyright Instytut Genetyki Roślin Polskiej Akademii Nauk