Instytut Genetyki Roślin
Polskiej Akademii Nauk

Dokumentacja archiwalna

Spis opublikowanych prac i informacje o strukturze organizacyjnej oraz działalności naukowo-badawczej Instytutu Genetyki Roślin PAN przedstawiono w następujących publikacjach:

Zbigniew Zwierzykowski "Bibliografia 1961-2020"

Zbigniew Zwierzykowski "Dokumentacja 1961-2020"

 

Książka wydana z okazji 50-lecia Instytutut Genetyki Roślin PAN

Instytut Genetyki Roślin PAN 1954-2004

Copyright Instytut Genetyki Roślin Polskiej Akademii Nauk