Instytut Genetyki Roślin
Polskiej Akademii Nauk

Zapytania ofertowe

Zapytanie ofertowe na dostawę systemu do automatycznej elektroforezy kapilarnej DNA i RNA. 

Znak sprawy: ZP.242.3/ZBiB.2024

  

Zapytanie ofertowe na usługę sekwencjonowanie transkryptów metodą NGS z zastosowaniem technologii Illumina dla 72 prób. 

Znak sprawy: ZP.242.2/ZFZ.2024

 

Zapytanie ofertowe na kompleksowe sekwencjonowanie nowej generacji (NGS) w technologii Illumina dla 96 prób RNA trzema metodami NGS wraz z analizą bioinformatyczną.

Znak sprawy ZP.242.1_ZMR.2024

 

Wybór najkorzystniejszej oferty w postepowaniu na usługę polegająca na wykonaniu eksperymentu RNAseq dla 24 próbek rzepaku (Brassica napus, jest dostępny genom) porażonego przez Plasmodiophora brassicae (kiła kapusty, clubroot, pierwotniak, jest dostępny genom), w tym 2 odmiany podatne, 2 odmiany odporne, 3 terminy pobrania prób, 2 powtórzenia wraz z analizą bioinformatyczną i rozdzieleniem transkryptów z rośliny i pierwotniaka.

Znak sprawy: ZAM/13/11/2023

 

Zapytanie ofertowe na usługę polegającą na wykonaniu sekwencjonowania transkryptomów (mRNA) metodą NGS dla 264 prób, z zastosowaniem technologii Illuminy.

 Znak sprawy: IGR/ZP/066/7/2023

 

Zapytanie ofertowe na dostawę automatycznego mikrotomu wibrującego do Instytutu Genetyki Roślin Polskiej Akademii Nauk.

Znak Sprawy: IGR/ZP/066/06/2023

 

Zapytanie ofertowe na dostawę kompleksowego urządzenia, w którym zachodzą trzy etapy reakcji digital PCR tj. partycjonowanie, amplifikacja i odczyt wraz z laptopem z oprogramowaniem do analizy wyników z urządzenia, w którym zachodzi reakcja digital PCR.

Znak Sprawy: IGR/ZP/066/4/2023

Zapytanie ofertowe na usługę sekwencjonowania transkryptomów oparte na platformie Illuminy.

Znak sprawy: IGR/ZP/066/5/2023

 

Zapytanie ofertowe na dostawę spektrometru fluorescencji rentgenowskiej całkowitego odbicia promieniowania rentgenowskiego TXRF do Instytutu Genetyki Roślin Polskiej Akademii Nauk

Znak sprawy: IGR/ZP/066/03/2023

Zapytanie ofertowe na dostawę automatycznej stacji do izolacji DNA i RNA do Instytutu Genetyki Roślin Polskiej Akademii Nauk

IGR/ZP/066/01/2023

 
Zapytanie ofertowe na usługę sekwencjonowania transkryptomów metodą NGS z zastosowaniem technologii PacBio Sequel II
IGR/ZP/066/10/2022
Zapytanie ofertowe na dostawę Termocyklera do Real-Time PCR do Instytutu Genetyki Roślin Polskiej Akademii Nauk
IGR/ZP/066/09/2022
Zapytanie ofertowe na dostawę spektrometru dichroizmu kołowego do pomiarów CD w funkcji temperatury wraz z akcesoriami do Instytutu Genetyki Roślin Polskiej Akademii Nauk
IGR/ZP/066/08/2022
Zapytanie ofertowe na dostawę dostawę czytnika do pomiaru mikropłytek do Instytutu GenetykiRoślin Polskiej Akademii Nauk
IGR/ZP/066/07/2022

Zapytanie Ofertowe na usługę sekwencjonowania transkryptomów metodą NGS z zastosowaniem technologii Illuminy
IGR/ZP/066/06/2022
Ogłoszenie o wyniku postępowania
Odpowiedzi na pytania 09.06.2022 (pdf)
Odpowiedzi na pytania 09.06.2022 (doc)
Zapytanie ofertowe (pdf)
Zapytanie ofertowe (doc)
Załącznik nr 1 do Ogłoszenia - Formularz ofertowy
Załącznik nr 2 do Ogłoszenia - Wykaz usług
Załącznik nr 3 do Ogłoszenia - Wykaz publikacji
Załącznik nr 4 do Ogłoszenia - Oświadczenie Wykonawcy w związku z agresją na Ukrainie
 
 Zapytanie ofertowe na dostawę aparatu do izolacji kwasów nukleinowych do Instytutu Genetyki Roślin Polskiej Akademii Nauk
IGR/ZP/066/05/2022
Zapytanie ofertowe na dostawę zamrażarki niskotemperaturowej do Instytutu Genetyki Roślin Polskiej Akademii Nauk
IGR/ZP/066/4/2022

Zapytanie ofertowe na dostawę systemu do automatycznej elektroforezy do kontroli jakości biomolekuł do Instytutu Genetyki Roślin Polskiej Akademii Nauk
IGR/ZP/066/3/2022
 Zapytanie ofertowe na dostawę laboratoryjnego systemu obrazowania umożliwiającego wizualizację fluorescencji, chemiluminescencji, bioluminescencji oraz obrazowanie w świetle widzialnym do Instytutu Genetyki Roślin Polskiej Akademii Nauk
IGR/ZP/066/2/2022
Zapytanie ofertowe na dostawę analizatora wielkości cząstek do Instytutu Genetyki Roślin Polskiej Akademii Nauk
 IGR/ZP/066/11/2021
Zapytanie ofertowe na dostawę analizatora wielkości cząstek do Instytutu Genetyki Roślin Polskiej Akademii Nauk
 IGR/ZP/066/10/2021
 Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego.
Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego za rok 2021, 2022 i 2023 Instytutu Genetyki Roślin Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu oraz przedstawienie sprawozdania z badania rocznego sprawozdania finansowego.

Treść zapytania ofertowego

 Zapytanie ofertowe na usługę odbioru i przekazania do dalszego zagospodarowania odpadów niebezpiecznych i inne niż niebezpieczne z Instytutu Genetyki Roślin Polskiej Akademii Nauk

IGR/ZP/066/13/2020

 Zapytanie ofertowe na usługi sekwencjonowania transkryptomów metodą NGS, z zastosowaniem technologii Illuminy i PacBio

IGR/ZP/066/10/2020

Zapytanie ofertowe na dostawę systemu makro i mikroskopowego obrazowania fluorescencyjnego do Instytutu Genetyki Roślin Polskiej Akademii Nauk

IGR/ZP/066/09/2020

 Zapytanie ofertowe na dostawę mebli do Instytutu Genetyki Roślin Polskiej Akademii Nauk

IGR/ZP/066/8/2020

Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi przeglądu pięcioletniego obiektów użytkowanych przez Instytut Genetyki Roślin Polskiej Akademii Nauk

IGR/ZP/066/4/2020

  Zapytanie ofertowe na dostawę Bioruptora

IGR/ZP/066/2/2020

 Zapytanie ofertowe na usługę transportu i utylizacji odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne z Instytutu Genetyki Roślin Polskiej Akademii Nauk

IGR/ZP/066/5/2020

  Zapytanie ofertowe na obsługę informatyczną Instytutu w terminie od 1 lutego 2020 do 31 stycznia 2021 r.

IGR/ZP/066/1/2020

Ogłoszenie o zapytaniu ofertowym na dostawę systemu do dokumentacji żeli i blotów oraz wirówki z chłodzeniem
IGR/ZP/066/10/2019

Odpowiedzi na pytania

Odpowiedź na pytanie 25.10.2019

Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Zapytanie ofertowe na usługi sekwencjonowania transkryptomów metodą NGS z zastosowaniem technologii Illuminy 

IGR/ZP/066/08/2019

Ogłoszenie

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 - Formularz cenowy

Załącznik nr 3 - Oświadczenie o spełnieniu wymogów

Załącznik nr 4 - Wykaz usług

Załącznik nr 5 - Wykaz osób

Załącznik nr 6 - Wykaz publikacji

Załącznik nr 7 - Wzór umowy

Odpowiedzi na pytania_13.06.2019

Załącznik nr 5 - Wykaz osób

Załącznik nr 8 - Wykaz narzędzi

Odpowiedzi na pytania 14.06.2019

Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Zapytanie ofertowe na usługi sekwencjonowania transkryptomów metodą NGS, z zastosowaniem technologii Illuminy i PacBio

IGR/ZP/066/07/2019

Ogłoszenie

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 - Formularz cenowy

Załącznik nr 3 - Oświadczenie o spełnieniu wymogów

Załącznik nr 4 - Wykaz usług

Załącznik nr 5 - Wykaz osób

Załącznik nr 6 - Wykaz publikacji

Załącznik nr 7 - Wzór umowy

Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie o wyniku postępowania

 Zapytanie ofertowe na usługi sekwencjonowania transkryptomów metodą NGS, z zastosowaniem technologii Illuminy i PacBio

 IGR/ZP/066/14/2018

     Ogłoszenie

    Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy

    Załącznik nr 2 - Formularz cenowy

    Załącznik nr 3 - Oświadczenie o spełnieniu wymogów

    Załącznik nr 4 - Wykaz usług

    Załącznik nr 5 - Wykaz osób

    Załącznik nr 6 - Wykaz publikacji

    Załącznik nr 7 - Wzór umowy

    Informacja z otwarcia ofert

Zapytanie ofertowe na wykonanie ilościowych analiz proteomicznych bez zastosowania elektroforezy  żelowej

IGR/ZP/066/13/2018

 Zapytanie ofertowe na usługi sekwencjonowania wodorosiarczynem całych genomów

IGR/ZP/066/12/2018

Zapytanie ofertowe na usługi sekwencjonowania transkryptomów metodą NGS z zastosowaniem technologi Illuminy

IGR/ZP/066/11/2018

Zapytanie ofertowe na usługi sekwencjonowania transkryptomów metodą NGS, z zastosowaniem technologii Illuminy i PacBio

IGR/ZP/066/10/2018

Announcement of question for NGS transcriptome sequencing services using Illumina and PacBio technology

IGR/ZP/066/10/2018

Zapytanie ofertowe na usługi sekwencjonowania transkryptomów metodą NGS z zastosowaniem technologi Illuminy

IGR/ZP/066/09/2018

Copyright Instytut Genetyki Roślin Polskiej Akademii Nauk