Instytut Genetyki Roślin
Polskiej Akademii Nauk

Popularyzacja nauki

Opis

Wykaz przedsięwzięć z zakresu popularyzacji nauki i interakcji ze społeczeństwem zorganizowanych w latach 2000 - 2023

 

Copyright Instytut Genetyki Roślin Polskiej Akademii Nauk