Instytut Genetyki Roślin
Polskiej Akademii Nauk

Zarządzenia Dyrektora

Zarządzenie nr 16 z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie utworzenia Mędzynarodowych Studiów Doktoranckich Instytutu Genetyki Roślin Polskiej Akademii Nauk

Zarządzenie nr 17 z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie powołania Kierownika Międzynarodowych Studiów Doktoranckich Instytutu Genetyki Roślin Polskiej Akademii Nauk

Copyright Instytut Genetyki Roślin Polskiej Akademii Nauk