Instytut Genetyki Roślin
Polskiej Akademii Nauk

Zajęcia rekomendowane - Semestr I

SEMESTR I 2019/2020
 

Wybrane zagadnienia ze statystyki matematycznej
 

Miejsce wykładów: sala wykładowa Instytutu Genetyki Roślin Polskiej Akademii Nauk, ul. Strzeszyńska 34, Poznań

Sposób zaliczenia przedmiotu: egzamin ustny (2 pkt. ECTS)

Terminarz zajęć

Treści programowe

 

Copyright Instytut Genetyki Roślin Polskiej Akademii Nauk