Instytut Genetyki Roślin
Polskiej Akademii Nauk

Semestr II

Terminarz zajęć III.2019 – VI.2019 r .pdf.png - 1.99 Kb

 

Wykłady i zajęcia specjalistyczne:

Spotkania: wtorek 
Sala wykładowa nr 24 Instytutu Genetyki Roślin Polskiej Akademii Nauk, ul. Strzeszyńska 34, Poznań
"R w analizach statystycznych dla genetyków" - prowadzący prof. dr hab. Idzi Siatkowski

Sylabus


Spotkania: czwartek 
Sala wykładowa nr 24 Instytutu Genetyki Roślin Polskiej Akademii Nauk, ul. Strzeszyńska 34, Poznań
"Izolacja i identyfikacja grzybów za pomocą metod klasycznych i molekularnych" (szczegółowy rozkład zajęć) - prowadzący dr hab. Lidia Blaszczyk

Sylabus

 

Seminaria doktoranckie w drugim semestrze: "Genetyka roślin"

Sala wykładowa nr 24 Instytutu Genetyki Roślin Polskiej Akademii Nauk, ul. Strzeszyńska 34, Poznań

 

Data

Imię i nazwisko osoby prezentującej, temat workshopu lub seminarium

28 Luty

Jagoda Węglewska lawyer from the PORAJ law office – “Overview of intellectual property rights”

8 Marzec

Dr Aleksandra Szulewska-Remi – “From idea to profit the principles for innovation strategy”

12 Marzec

Natalia Witaszak

Zmiany metabolizmu podstawowego i wtórnego Fusarium proliferatum pod wpływem roślinnych związków bioaktywnych

Dariusz Kruszka

Zmiany metabolomu roślin w odpowiedzi na oddziaływanie nanocząstek metali

2 Kwietnia

Katarzyna Masajada - "Funkcjonowanie aparatu fotosyntetycznego oraz systemu antyoksydacyjnego w warunkach suszy u traw kompleksu Lolium-Festuca”.

Adam Augustyniak - "Fizjologiczne i molekularne podstawy hartowania na mróz u form introgresywnych życicy wielokwiatowej (Lolium multiflorum Lam.) i kostrzewy trzcinowej (Festuca arundinacea Schreb.)”.

Michał Kempa - "Ekspresja genu ns-LTP2 a kształtowanie się lipidomu i fenomu w warunkach stresów abiotycznych  u jęczmienia jarego (Hordeum vulgare L.)".

9 Kwietnia

Ramzi Noor - "Determination of Plasmodiophora brassicae pathotypes in Poland  and characterization of Brassicaceae resistance to clubroo".

Carolina Gomes - "The role of Cytosine-5 Methylation on the molecular regulatory mechanisms modulating plant secondary development in S. purpurea L."

7 Maja

workshop BIO-TALENT 

Abiotic and biotic stresses in changing climate conditions

8 Maja

workshop BIO-TALENT

Abiotic and biotic stresses in changing climate conditions

11 Czerwca

"School of OMICS" BIO-TALENT

 

 

Copyright Instytut Genetyki Roślin Polskiej Akademii Nauk