Instytut Genetyki Roślin
Polskiej Akademii Nauk

Zajęcia rekomendowane - Semestr I

SEMESTR I 2018/2019
 
Zmienność genomu człowieka w zdrowiu i w chorobie
 
Sposób zaliczenia przedmiotu
 
Wykłady w sali seminaryjnej Instytutu Genetyki Człowieka Polskiej Akademii Nauk, ul. Strzeszyńska 32, Poznań
 
DataTemat

3 październik    

9:00-10:00                      

Mechanizmy i czynniki kształtujące zmienność genetyczną

10 październik

11:00-13:00

Mechanizmy kształtujące zmienność genetyczną

Ewolucja ludzkiego genomu

17 październik

9:00-10:00

Ewolucja chromosomów płci

24 październik

9:00-11:00

Rola selekcji i demografii w kształtowaniu różnorodności profili genetycznych

14 listopad

9:00-11:00

Historia genów i historia populacji

19 grudzień

9:00-11:00

Elementy ruchome w genomie ludzkim

Zmienność liczby kopii w ludzkim genomie

9 styczeń

9:00-11:00

Ewolucja Homo sapiens

16 styczeń

9:00-11:00

Haplogrupy mitochondrialne

Epidemiologia genetyczna w badaniach kryminalistycznych

23 styczeń

9:00-11:00

Epidemiologia genetyczna w badaniach medycznych

30 styczeń

9:00-11:00

Genetyczne podstawy zmienności funkcji komórki w zdrowiu i chorobie

6 Luty

9:00-11:00

Genetyczne podstawy zmienności funkcji komórki w zdrowiu i chorobie

Copyright Instytut Genetyki Roślin Polskiej Akademii Nauk