Instytut Genetyki Roślin
Polskiej Akademii Nauk

Szczegóły aktualności

  • 20:45 20-12-2023

Zawiadomienie o wyborze Dyrektora Instytutu Genetyki Roślin PAN

Na podstawie § 12 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 listopada 2010 w sprawie konkursu na stanowisko dyrektora instytutu naukowego Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. nr 233 poz. 1530 ze zm.), uprzejmie informujemy, że Komisja konkursowa ds. przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Instytutu Genetyki Roślin PAN w wyniku postępowania konkursowego, uchwałą nr 2/2023 z dnia 30 listopada 2023 roku, wyłoniła kandydaturę prof. dr. hab. Pawła Krajewskiego na dyrektora Instytutu Genetyki Roślin PAN.

W wyniku tego konkursu Prezes PAN z dniem 1 stycznia 2024 roku powołał prof. dr. hab. Pawła Krajewskiego na dyrektora Instytutu Genetyki Roślin PAN na okres czteroletniej kadencji tj. do dnia 31 grudnia 2027 roku.

Romuald Zabielski

Przewodniczący Rady Kuratorów

Zawiadomienie

Copyright Instytut Genetyki Roślin Polskiej Akademii Nauk