Instytut Genetyki Roślin
Polskiej Akademii Nauk

Szczegóły aktualności

  • 08:08 29-01-2024

Uroczystość wręczenia dyplomów doktorskich oraz immatrykulacja nowych doktorantów PSD IPAN

14 grudnia w Pałacu Działyńskich, siedzibie Oddziału PAN w Poznaniu odbyła się uroczystość immatrykulacji nowych doktorantów Poznańskiej Szkoły Doktorskiej Instytutów Polskiej Akademii Nauk (PSD IPAN) oraz wręczenia dyplomów doktorom wypromowanym w 2023 roku w Instytutach współtworzących PSD IPAN.

Do grona doktorantów PSD IPAN z Instytutu Genetyki Roslin PAN zostały przyjęte 4 osoby, które w 2023 roku wygrały międzynarodowe konkursy na te stanowiska.

Dyplom doktorski w dyscyplinie rolnictwo i ogrodnictwo z rąk Dyrektora IGR PAN, prof. dr hab. Pawła Krajewskiego, oraz Zastępcy Przewodniczącej Rady Naukowej IGR PAN, prof. dr hab. Tomasza Pniewskiego, otrzymały 3 osoby:

  • Dr Dorota Jasińska
  • Dr Katarzyna Elżbieta Mikołajczak
  • Dr Paweł Barzyk

Podczas ceremonii nowo wypromowani doktorzy złożyli przysięgę doktorską, a nowo przyjęci doktoranci ślubowanie doktorantów.

 

Copyright Instytut Genetyki Roślin Polskiej Akademii Nauk