Instytut Genetyki Roślin
Polskiej Akademii Nauk

Szczegóły aktualności

  • 11:31 12-06-2024

Projekt INCREASE nagrodzony Nagrodą UE w dziedzinie nauki obywatelskiej 2024

 

Komisja Europejska przyznała projektowi INCREASE „Główną Nagrodę” EU dla Nauki Obywatelskiej 2024. Nagroda o wartości 60 000 EUR stanowi wyraz uznania wpływu projektu i wybitnych osiągnięć w przyczynianiu się do tworzenia pluralistycznego, włączającego i zrównoważonego społeczeństwa w Europie oraz wspierania wiedzy poprzez wzmacnianie pozycji społeczeństwa obywatelskiego.

Koordynator projektu INCREASE, prof. Roberto Papa z Polytechnic University of Marche we Włoszech, wyraził swoją wdzięczność, mówiąc: „Jesteśmy podekscytowani, zaszczyceni i wdzięczni Komisji Europejskiej i Komitetowi ds. Nagród za uznanie naszej pracy. Zwrócenie uwagi na znaczenie zaangażowania obywateli w naukę jest świadectwem naszej wspólnej wizji kształtowania przyszłości naszych społeczeństw”. Dr Kerstin Neumann z IPK Gatersleben w Niemczech , która wraz z prof. Papa koordynuje obywatelski eksperyment naukowy INCREASE (ang. Citizen Science Experiment, CSE) dotyczący fasoli zwyczajnej, dodaje: „Oprócz wszystkich ciężko pracujących partnerów projektu INCREASE, chcemy podziękować wszystkim zainteresowanym stronom oraz osobom wspierającym rozpowszechnianie CSE w Europie. Przede wszystkim jednak chcemy podziękować każdemu z tysięcy uczestników, którzy są niezwykle zmotywowani i poświęcają dużo czasu swoim zadaniom jako naukowcy obywatelki/obywatele. Jesteście wspaniałą społecznością, dziękujemy!”.

Zdobycie tej prestiżowej nagrody było możliwe dzięki ogromnemu zaangażowaniu, motywacji i poświęceniu tysięcy europejskich naukowców-obywatelek/obywateli zaangażowanych w projekt INCREASE, za co zespół INCREASE jest niezwykle wdzięczny.

Zespół INCREASE przeznaczy nagrodę pieniężną na rozszerzenie aplikacji INCREASE Citizen Science o nowe funkcje i wzmocnienie środków komunikacyjnych, takich jak tworzenie filmów przedstawiających wyniki eksperymentu prostym językiem, wydarzenia lub zestawy narzędzi dla szkół.

Nagroda UE w dziedzinie nauki obywatelskiej jest finansowana w ramach „Horyzontu Europa”, unijnego programu w zakresie badań i innowacji (2021–2027). Jest przyznawana w ramach finansowanego ze środków UE projektu IMPETUS, którym zarządza Europejska Agencja Wykonawcza ds. Badań Naukowych (REA).

Instytut Genetyki Roślin PAN w Poznaniu, partner projektu INCREASE, jest zaangażowany w badania naukowe w ramach nauki obywatelskiej. Dr hab. Karolina Susek, koordynatorka projektu INCREASE w IGR PAN przyznaje, że nagroda jest wspaniałym wyróżnieniem naszej pracy na rzecz ochrony bioróżnorodności fasoli zwyczajnej, opracowania i przetestowania zdecentralizowanego systemu ochrony bioróżnorodności, a także edukacji związanej z ochroną i zarządzaniem zasobów genetycznych roślin strączkowych. Cieszę się, że wspólnie - zespół w IGR PAN, obywatelki i obywatele w Polsce -  realizujemy globalne cele zrównoważonego rozwoju.

Przeczytaj pełny komunikat prasowy wydany przez Komisję Europejską tutaj.

 

Copyright Instytut Genetyki Roślin Polskiej Akademii Nauk