Instytut Genetyki Roślin
Polskiej Akademii Nauk

Szczegóły wydarzenia

Data:

od 10:00 15-12-2023
do 12:30 15-12-2023

Lokalizacja:

sala seminaryjna IGR PAN nr 24

Obrona rozprawy doktorskiej pana mgr. inż. Andrzeja Brachaczka

Copyright Instytut Genetyki Roślin Polskiej Akademii Nauk