Instytut Genetyki Roślin
Polskiej Akademii Nauk

Informacje ogólne

Kierownik Miedzynarodowych Studiów Doktoranckich IGR PAN:
prof. dr hab. Barbara Naganowska

bnag@igr.poznan.pl
tel.: (+48) 61 65 50 231

 

Sekretariat Międzynarodowych Studiów Doktoranckich:
mgr inż. Magdalena Roth
phdstudies@igr.poznan.pl
tel. (+48) 61 65 50 273
 
 
Przedstawiciel doktorantów:
mgr inż. Katarzyna Mikołajczak
sdp@igr.poznzn.pl lub kmiko@igr.poznan.pl 
tel. (+48) 61 65 50 237
 
Rada Programowa Międzynarodowych Studiów Doktoranckich
 
Rekrutacja

 

UWAGA!!!
Uprzejmie informujemy, że nie przewiduje się kolejnych rekrutacji ma Międzynarodowe Studia Doktoranckie Instytutu Genetyki Roślin PAN.
Od 1 października 2019 r. odbywa się rekrutacja do Poznańskiej Szkoły Doktorskiej Instytutów Polskiej Akademii Nauk (PSD IPAN)

Copyright Instytut Genetyki Roślin Polskiej Akademii Nauk