Instytut Genetyki Roślin
Polskiej Akademii Nauk

Regulamin MSD IGR PAN

Regulamin Miedzynarodowych Studiów Doktoranckich IGR PAN

Ramowy Program (Załącznik nr 1)

Efekty kształcenia (Załącznik nr 2) 

Ślubowanie osoby przyjętej na Studia Doktoranckie

Rada Programowa

 

Copyright Instytut Genetyki Roślin Polskiej Akademii Nauk