Instytut Genetyki Roślin
Polskiej Akademii Nauk

Zajęcia rekomendowane - Semestr II

 SEMESTR II 2018/2019

Nowoczesne metody w molekularnej genetyce człowieka

(wykład fakultatywny)

Sylabus

Wykłady w sali seminaryjnej Instytutu Genetyki Człowieka Polskiej Akademii Nauk, ul. Strzeszyńska 32, Poznań

 

DataTemat

27 luty

9:00 -11:00

                  

PAR-CLIP oraz metody pokrewne w globalnej identyfikacji komórkowych interakcji RNA-białko (dr Marcin Sajek)

6 marzec

9:00-11:00
Spektrometria mass w badaniach proteomu komórki (dr hab. Magdalena Łuczak)

13 marzec

9:00-11:00

Generowanie indukowanych komórek pluripotencjalnych oraz ich modelowanie w poszczególne tkanki (dr hab. Natalia Rozwadowska)

20 marzec

9:00-11:00
Cytometria przepływowa i sortowanie komórek (FACS) (dr Tomasz Kolanowski)

27 marzec

9:00-11:00
Immunoprecypitacja chromatyny oraz RNA (dr Monika Sura)

3 kwietnia 

9:00-11:00
Sekwencjonowanie RNA pojedynczych komórek (prof. dr hab. Grzegorz Przybylski)

17kwietnia

9:00-11:00
CRISPER-Cas9 (dr Agnieszka Dzikiewicz-Krawczyk)

24 kwietnia 9:00-10:00

Nowoczesne metody obrazowania (dr Zuzanna Bukowy-Bieryłło)

Copyright Instytut Genetyki Roślin Polskiej Akademii Nauk